Telefoniczne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapraszamy na konsultacje telefoniczne z zakresu doradztwa zawodowego młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych mających siedziby w rejonie działania Poradni.
Celem konsultacji z psychologiem doradcą zawodowym jest wspieranie uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, pomoc w określaniu mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.
Specjalista psycholog doradca zawodowy PPP w Siedlcach wg poniższego harmonogramu udziela konsultacji telefonicznych:

Dni tygodnia Dyżur psychologa doradcy zawodowego
883 985 067
Poniedziałek 14.30-16.30
Wtorek 08.00- 14.00
Środa 12.00- 16.00
Czwartek 08.00-14.00
Piątek 14.30-16.30