DLA RODZICÓW

• poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej dziecka,

• indywidualne porady i konsultacje w poradni i placówkach oświatowych,

• konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy,

• psychoedukacja rodziców poprzez prelekcje w szkołach i przedszkolach,

• pomoc bezstronnych mediatorów przy prowadzeniu rozmów mających na celu rozwiązywanie konfliktów zaistniałych na różnych płaszczyznach, np. nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko,

• indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów podejmujących decyzje edukacyjno – zawodowe,

• grupowe spotkania informacyjne dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez dziecko,

• terapia rodzinna,

• terapia diady (rodzic – dziecko),

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl spotkań warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze,

Szkolenia dla rodziców

• poradnictwo dla matek i ojców niemowląt i małych dzieci, mających potrzebę konsultacji dotyczącej doświadczeń, zachowań i emocji własnych i swojego dziecka,

• udzielanie, stosownie do potrzeb, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej i w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w domu dzieci i młodzieży.