DLA RODZICÓW

 

Zapraszamy rodziców do korzystania w Poradni

z takich form pomocy i wsparcia, jak:

 

 • poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej dziecka,
 • indywidualne porady i konsultacje w poradni i placówkach oświatowych,
 • konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy,
 • psychoedukacja rodziców poprzez prelekcje w szkołach i przedszkolach,
 • pomoc bezstronnych mediatorów przy prowadzeniu rozmów mających na celu rozwiązywanie konfliktów zaistniałych na różnych płaszczyznach, np. nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko,
 • indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów podejmujących decyzje edukacyjno – zawodowe,
 • grupowe spotkania informacyjne dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez dziecko,
 • terapia rodzinna,
 • terapia diady (rodzic – dziecko),
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl spotkań warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze:
 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
 • „Trening pewności siebie” – rodzice i dzieci (kl. IV –VI),
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka,
 • „Rodzina w kryzysie rozstania – jak zadbać o potrzeby dziecka” – cykl 4 spotkań dla rodziców rozstających się,
 • poradnictwo dla matek i ojców niemowląt i małych dzieci, mających potrzebę konsultacji dotyczącej doświadczeń, zachowań i emocji własnych i swojego dziecka,
 • udzielanie, stosownie do potrzeb, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej i w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w domu dzieci i młodzieży.