DORADZTWO KARIERY

DORADZTWO KARIERY

Podejmowanie decyzji odnośnie dalszej edukacji
dla wielu uczniów jest nie lada wyzwaniem.
Na pomoc spieszy… Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna!
W celu poznania, na czym ta pomoc polega,
zamieszczamy najczęściej stawiane nam,
doradcom zawodowym, pytania i zamieszczamy
udzielane przez nas odpowiedzi.

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone są badania predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Dla kogo są przeznaczone i do czego służą?

Badania przeznaczone są dla młodzieży zainteresowanej własnym rozwojem osobistym, trafnym i świadomym zaplanowaniem swojej edukacji. Pierwszą i najważniejszą decyzję zawodowa podejmuje uczeń kończący gimnazjum i szkołę podstawową. W praktyce często koncentruje się on na wyborze szkoły. Tymczasem prawidłowość jest taka, iż najpierw powinien wybrać zawód, to znaczy wiedzieć (choćby w przybliżeniu), co chce robić w przyszłości i mieć jakąś wizję przyszłej pracy, a dopiero później zastanawiać się nad tym, które szkoły mogą mu umożliwić realizacje zawodowych planów. Decydowanie o tak ważnych, życiowych celach nie jest łatwe. Badania, o których rozmawiamy, umożliwiają zdiagnozowanie przydatności zawodowej, dzięki czemu uczniowi łatwiej jest określić obszar przyszłej aktywności zawodowej i zaplanować naukę- wybrać profil czy kierunek kształcenia w szkole ponadpodstawowej, ustalić przedmioty na egzamin maturalny, kierunek kształcenia na studiach wyższych.

– Czy młodzież chętnie korzysta z takich badań?

Z siedleckich szkół zgłasza się wielu uczniów na badania preferencji i predyspozycji zawodowych. Takie są doświadczenia naszej Poradni.

Co powinien zrobić uczeń, aby wykonać takie badanie?

W przypadku uczniów niepełnoletnich, wykonanie takich badań należy najpierw skonsultować z rodzicami,ponieważ potrzebna jest ich pisemna zgoda na udzielenie przez Poradnię takiego rodzaju pomocy. Następnie wystarczy zadzwonić do sekretariatu Poradni pod numer: 025 794 33 04 i poprosić o terminy badań.
Uczeń pełnoletni może sam zdecydować o korzystaniu z tego rodzaju pomocy.

– Co jest ważne przy planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej?

Trafne i świadome określenie kariery edukacyjno-zawodowej wymaga dobrego rozpoznania siebie w odniesieniu do czynników, takich jak: uzdolnienia ogólne i kierunkowe, zainteresowania szkolne, pozaszkolne i zawodowe, cechy osobowościowe (w tym cechy charakteru, cenione wartości, aspiracje), stan zdrowia. Potrzebna jest także wiedza o rynku pracy- jakie w ogóle są zawody i jakie są tendencje rynku pracy, czyli orientacja, w których zawodach będzie utrzymywało się zatrudnienie lub wzrastało, ważna jest orientacja w czynnikach warunkujących zatrudnialność. Niezbędne dla ucznia są informacje o ścieżkach edukacyjnych – typach szkół, profilach i kierunkach kształcenia w szkołach i uczelniach wyższych.

Z jakiej pomocy mogą korzystać uczniowie w szkole?

Szkoły wspieramy poprzez realizowanie na terenie szkół warsztatów doradczych , w których uczestniczą całe zespoły klasowe. Prowadzimy w szkołach także indywidualne porady i konsultacje dla uczniów.

Co doradcom daje największą satysfakcję w pracy?

Dużo zadowolenia przynoszą nam informacje zwrotne od osób, z którymi pracujemy lub pracowałyśmy, sytuacje, gdy uczeń na koniec pracy stwierdza, iż będzie mu łatwiej decydować o sobie, podejmować decyzje, że wszystko mu się rozjaśniło. Największą satysfakcję dają jednak spotkania- najczęściej okazjonalne, przypadkowe- z klientami, którzy są w trakcie realizacji swojego planu edukacyjnego i zawodowego lub już podjęli pracę i spotykając po wielu latach mówią: „dobrze mi poszło, udało mi się, dobrze jest być dobrym w tym, co się robi ”.

Jakie są marzenia doradców zawodowych?

Największym życzeniem doradców zawodowych jest osiąganie wysokiego poziomu dobrostanu, czyli zadowolenia ze swojego życia przez osoby, którym pomagamy. To jest sensem naszej pracy.