DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

Terminarz szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na rok szkolny 2022/2023.

I poniedziałek każdego miesiąca, godz. 15.00

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25 7943304 – zapisy telefoniczne.

miesiąc

prowadzący

Temat szkolenia

październik

A. Dmowska

M. Goławska

Jak prowadzić indywidualne konsultacje z rodzicem.

grudzień

A Adamczyk

M. Majek

M. Wnuk

Treningi słuchowe jako nowa forma pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce.

 

styczeń

B. Tchórzewska

Wpisywanie uczniów w role.

luty

B. Piotrowska

Zaburzenia w zakresie motoryki małej u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- diagnoza i terapia.

marzec

M. Skwarczyńska – Badura

J. Skoczylas

Zaburzenia odżywiania i otyłość.

kwiecień

M. Krasuska

Zaburzenia lękowe u dzieci

maj

H. Szkup

Emisja głosu- ćwiczenia praktyczne w terenie.