DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

 

Harmonogram spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych
oraz dla zainteresowanych nauczycieli
w roku szkolnym 2019/2020:

 

Temat:

Data:

Osoba prowadząca:

Mutyzm wybiórczy

10.10.2019 r.

godzina 16.00

A.Rosocha, A. Adamczyk

Trudności w uczeniu się matematyki

4.11.2019 r.

godzina 9.00

M. Majek

Depresja wśród dzieci i młodzieży

20.01.2020 r.

godzina 9.00

M. Kempka, K. Strus

Zaburzenia lękowe u dzieci

6.02.2020 r.

godzina 9.00

M. Krasuska

Profilaktyka uzależnień behawioralnych (uzależnienia od internetu, gier, hazardu)

6.04.2020 r.

godzina 9.00

M. Kempka, M. Szymańska – Gorzała

Dziecko z ADHD w szkole

21.04.2020 r.

godzina 14.00

M. Skwarczyńska – Badura

Treningi słuchowe jako nowa forma pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce

27.04.2020 r.

godzina 16.00

A. Adamczyk

 

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców 

do korzystania w Poradni

z następujących form pomocy i wsparcia:

 

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli,interwencje kryzysowe,
  • mediacje i warsztaty dla nauczycieli,
  • prelekcje oraz warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • szkolenia rad pedagogicznych,
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów zajmującym się pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkołach i przedszkolach, w tym w pracy zespołów problemowych organizowanych w szkołach, w opracowywaniu IPET-ów,
  • pomoc bezstronnych mediatorów przy prowadzeniu rozmów mających na celu rozwiązywanie konfliktów zaistniałych na różnych płaszczyznach, np. nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń,
  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl spotkań warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
  • szkolenia dla pedagogów prowadzone przez pracowników Poradni – poniżej harmonogram spotkań.

Spotkania odbywają się na terenie Poradni
ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro
Zapraszamy!