2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. To odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego pojawienie się

CZYTAJ WIĘCEJ ...