WCZESNE WSPOMAGANIE

WCZESNE WSPOMAGANIE

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, to intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Działania te odbywają się we współpracy z rodziną dziecka.

Zakres oddziaływań terapeutycznych zależy od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dziecka. Może on obejmować sferę motoryczną, poznawczą, funkcjonowanie zmysłów dziecka, sferę komunikacji, mowy i języka oraz sferę emocjonalno – społeczną.

 

Placówki, w których można realizować
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie Miasta Siedlce:

 

 • Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 2
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20, ul. Osiedlowa 3
 • Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Stefana Batorego 4
 • Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żwirowa 20
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kazimierzowska 23 A
 • Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec, ul. Warszawska 133
 • Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo”, ul. Warszawska 110
 • Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Dolina, ul. Sokołowska 30
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Cogito”,
  ul. Wojska Polskiego 58
 • Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Budzik”, ul. Czerwonego Krzyża 32
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Niezapominajka”, ul. Sokołowska 47