ZAJĘCIA GRUPOWE

ZAJĘCIA GRUPOWE

W roku szkolnym 2022/2023 w Poradni planowane są następujące grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia grupowe prowadzone metodą psychomotoryki.

Prowadzące: Agnieszka Adamczyk, Luiza Kulesza