PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach pełniąca funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO) na terenie Miasta Siedlce, w ramach programu rządowego „Za życiem”, realizuje PRIORYTET II PROGRAMU: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”
zadanie 2.4: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku
w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz jego rodzinie”.

• Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny
w zajęciach jest bezpłatny.

• Program skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Realizacja programu planowana jest w latach 2022- 2026.

• Aby wziąć udział w zajęciach prowadzonych w ramach WOKRO należy złożyć deklarację uczestnictwa dziecka oraz

• kserokopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

lub

• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

w przypadku braku powyższych dokumentów

• kserokopię zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb programu
„Za życiem” stwierdzające zdiagnozowanie u dziecka ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Za Życiem” 2022-2026

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE! Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ramach Programu „Za życiem”, dzieci niepełnosprawnych
(wyłącznie nieobjętych dotychczas Programem),

przyjmowane będą w dniach:

od 29.01.2024r do 30.01.2024r

Deklarację przystąpienia do Programu należy pobrać z zakładki „Za życiem” i wraz z załącznikami (kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub kserokopia zaświadczenia lekarskiego) i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach obsługi interesantów.

WOKRO (Poradnia) zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, czasu uczestnictwa dziecka w programie, ustaleniu ilości i rodzaju zajęć, doboru specjalistów pracujących z dzieckiem oraz miejsca realizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu oraz Regulaminem znajdującymi się w zakładce „Za życiem”.

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa w programie „Za Życiem”
Regulamin program „Za Życiem”