MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach

 

Chcemy być wyróżniającą się Poradnią,
WSPARCIE – ROZWÓJ – KREATYWNOŚĆ
są dla nas priorytetami.
Dbamy o to, aby nie zawieść pokładanego w nas zaufania.
Jesteśmy i będziemy otwarci na współpracę
i zapotrzebowanie naszych klientów.

 

 • Doskonalimy i rozwijamy adekwatną do potrzeb ofertę terapeutyczną i szkoleniowo-warsztatową, chcemy być jak najbliżej potrzeb naszych klientów, tworząc dla nich różnorodne formy warsztatów, działań profilaktycznych, doradczych.
 • Poradnia jest otwarta, inicjuje działania i odpowiada na zapotrzebowanie przedstawicieli lokalnego środowiska.
 • Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc osoby poszukujące wsparcia, zarówno dla małych dzieci (w wieku od urodzenia), uczniowie (do ukończenia edukacji ponadpodstawowej), jak i rodzice oraz całe rodziny. Klienci naszej Poradni ufają pracującym tu specjalistom i chcą korzystać z ich usług – świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pracownicy Poradni lubią swą pracę i chętnie, w zintegrowanym zespole, podejmują codzienne wezwania, patrzą w tym samym kierunku.

 

Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach

 

Wizję naszej Poradni urzeczywistniamy rzetelną i zaangażowaną pracą psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, rehabilitanta.

Naszym celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektualny i społeczny rozwój dzieci i młodzieży, służący harmonijnemu funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. W tym celu trafnie dobieramy narzędzia diagnostyczne, proponujemy adekwatne do potrzeb formy i sposoby stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży. Wspieramy środowisko rodzinne. Współpracujemy z nauczycielami oraz wspomagamy pracę szkół i przedszkoli.

Efekty osiągamy poprzez:

 • Stałe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • Wzbogacanie form i warsztatu pracy merytorycznej,
 • Wykorzystywanie nowej bazy lokalowej, nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, pomocy terapeutycznych,
 • Żywy kontakt i systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • Utrzymanie najwyższych standardów i jakości pracy oraz etyki zawodowej, opierając się o wartości humanistyczne, wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby, osoby będącej w ciągłym rozwoju,
 • Realizowanie filozofii mocnych stron i pozytywnych intencji człowieka,
 • Dbanie o dobrą atmosferę, sprzyjającą współpracy i wzajemnemu wspieraniu się pracowników.