Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Życzymy Państwu,
Aby Święta Wielkanocne, pomimo niepokoju i niepewności,
przyniosły wszystkim Miłość i Siłę.
Niech Zmartwychwstanie, które jest symbolem odrodzenia,
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech nauczy nas okazywać najbliższym czułość i troskę.
Boskie Zwycięstwo dobra nad złem
niech będzie symbolem zwykłego końca pandemii
i szybkiego powrotu do normalności.

Życzy
Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siedlcach