Informacje Poradni

W związku ze stanem epidemii.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
oraz zgodnie z decyzją organu prowadzącego

Zawiesza się działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Poradni od 26.03.2020r. do 10.04.2020r.

Apelujemy o ograniczenie w najbliższym czasie wizyt w Poradni.
W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny 25 794 33 04
w godzinach 8-14