TRENING UWAŻNOŚCI I REDUKCJI STRESU

W roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach proponuje „Trening uważności i redukcji stresu”, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych) oraz uczniów klas III gimnazjów.

Celem warsztatów jest:

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z poziomem stresu
– wzrost świadomości ciała i kontroli umysłu
(praca poprzez ruch, dźwięk, oddech).
Trening będzie prowadzony na terenie Poradni
przez pedagoga mgr Sylwię Drewnowską,
w poniedziałki w godzinach popołudniowych
i będzie obejmował 6 dwugodzinnych spotkań.
Obowiązuje zasada stałości składu grup oraz dobór wiekowy uczestników.
Zapisy w sekretariacie Poradni, osobiście lub telefonicznie,
Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. (25) 794 33 04.