WDRAŻANIE MODELOWEGO ZESTAWU NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji wprowadza modelowy zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.

Wyznaczeni pracownicy Poradni biorą udział w działaniach pilotażowych, związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA (w tym przeprowadzenie diagnozy i opracowanie sposobów późniejszego wsparcia uczniów).
Wszystkich Rodziców i Nauczycieli zachęcamy do współpracy.
https://www.ore.edu.pl/diagnoza-psychologiczno-pedagogiczna-o-projekcie