Deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem”

Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem” dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (nieobjętych programem), przyjmowane będą w dniach od 03.12.2018r. do 07.12.2018r  w sekretariacie Poradni w godzinach 9 -16.
Do deklaracji należy załączyć dokumenty (lub ich kserokopię) określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.