„Unikajmy złych dróg”

„Unikajmy złych dróg” zadanie realizowane przez Katolickie Radio Podlasie przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem tego projektu jest szeroko rozumiana kampania informacyjna na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
W ramach tej inicjatywy psycholog naszej Poradni pani mgr Magdalena Krasuska brała udział w nagraniach dotyczących problemów wychowawczych,  agresji i różnych form przemocy  obserwowanych wśród młodzieży.
Audycji z udziałem pani psycholog można wysłuchać na antenie Katolickiego Radia Podlasie w dniach: 3 grudnia o godz. 21:40 oraz dnia 10 grudnia o godz. 21:40.
Wszystkie rozmowy są też dostępne  w radiowym archiwum dźwięków.