„Za Życiem” – Nabór

Za Życiem” 2022-2026

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE!!!  

NABÓR DZIECI DO II EDYCJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach pełniąca funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)
ogłasza rekrutację dzieci na kolejną edycję rządowego programu „Za życiem”.

Informujemy, że nabór dzieci na zajęcia terapeutyczne w ramach programu
„Za Życiem” na rok 2022  

odbędzie się dniach od 22 do 24 sierpnia 2022 r.

Program skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Deklarację przystąpienia do programu należy pobrać z zakładki „Za życiem” i
dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni
w godzinach obsługi interesantów

Do deklaracji należy złożyć jako załącznik

  • kserokopie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

lub

  • kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

w przypadku braku powyższych dokumentów

  • kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności

lub

  • kserokopie zaświadczenia lekarskiego.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu
znajdującymi się w zakładce „Za życiem”.

Rodzice dzieci, które uczestniczyły w programie w latach 2018- 2022 ponownie składają deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami