Szkolenie dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli.

W dniu 20.01.2020 w Poradni odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pt.: „Depresja wśród dzieci i młodzieży”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologów Poradni: p. Mariolę Kempkę oraz p. Kingę Strus.

Podczas spotkania omówiono kryteria diagnostyczne depresji, przyczyny i częstotliwość jej występowania wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na strategie postępowania wobec chorego dziecka przez placówkę oświatową, Poradnię oraz lekarza specjalistę. Omówione zostały wątpliwości dotyczące terapii dziecka oraz pracy z jego rodziną.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi z zaburzeniami depresyjnymi oraz poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.