Program „Za życiem” dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem” dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (nieobjętych programem), przyjmowane będą w dniach:

Od 03.06.2019 r. do 12.07.2019 r.
w sekretariacie Poradni w godzinach 9 -14.

Do deklaracji należy załączyć dokumenty (lub ich kserokopię) określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

Druki należy pobrać ze strony >>> tutaj.