Poradnia przystąpiła do akcji „Poradnia z Sercem”

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach przystąpiła do akcji „Poradnia z Sercem”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, mająca na celu szerzenie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego.

     Wśród pracowników Poradni w dniu 21.04.18 psycholog Adriana Rosocha oraz logopeda Agnieszka Adamczykprzeprowadziły  szkolenie na temat istotny mutyzmu wybiórczego. Szczególną uwagę zwrócono na to, że mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, że terapia powinna być prowadzona w miejscu występowania problemu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich pracowników Poradni, nauczyciele poszerzyli i uzupełnili swoją wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego, mieli okazję wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, co pozwoliło na udoskonalenie ich warsztatu pracy.