Poradnia otrzymała certyfikat „Poradnia z sercem”

Pragniemy poinformować, że nasza Poradnia wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego. W ramach podjętych działań na tablicach ogłoszeniowych na korytarzach Poradni zostały zawieszone plakaty informujące o akcji, przeprowadzono szkolenie z tego zakresu dla pracowników, opracowano ulotki informacyjne.

Planowane są dalsze działania, m.in. szkolenia dla nauczycieli z zakresu mutyzmu.

Nasza praca w ramach projektu została pozytywnie oceniona – Poradnia otrzymała Certyfikat PORADNI Z SERCEM.