Zapytanie ofertowe  dotyczące świadczenia usług w 2020 roku

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH informuje,iż 
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w 2020 roku przez specjalistów: fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, pedagogów w związku z realizacją zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Siedlce, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) znajduje się na stronie BIP https://pppsiedlce.bip.e-zeto.eu