Zapisy na zajęcia grupowe

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ

ZAPISY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

Rozpoczną się w dniu 01.03.2022 w sekretariacie Poradni

Na drugi cykl zajęć w roku szkolnym 2021/2022
(obejmujący kwiecień, maj, czerwiec 2022 r.)

  • TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 – 5 lat (rocznik 2016 i 2017).
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci na podstawie zaświadczenia lekarskiego (neurolog, pediatra).

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki w godzinach 8.15 – 9.40

  • SOCJOTERAPIA

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, którzy wymagają wsparcia w rozwoju umiejętności emocjonalnych – różnicowania emocji i efektywnego zarządzania nimi dla lepszego funkcjonowania. Dzieci będą miały okazję do uświadomienia sobie własnych przekonań poznawczych, stanów emocjonalnych i zachowań. Spotkania służą także wspieraniu pozytywnych postaw społecznych i uczeniu się prospołecznych zachowań.

Zajęcia będą odbywały się środy w godzinach 16.00 – 17.30

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwy zapis w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 25 794 33 04