WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI DIAGNOZOWANYCH W PORADNI.