Terminy przyjęć deklaracji do uczestnictwa w programie „Za Życiem”

Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem” dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (nieobjętych programem), przyjmowane będą w dniach od 15.12.2020 r. do 17.12.2020 r. w sekretariacie Poradni w godzinach 9.00 – 14.00
Do deklaracji należy załączyć dokumenty (lub ich kserokopię) określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.