Szkolenie pt. „Zaburzenia w zakresie motoryki małej u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – diagnoza i terapia”.

W dniu 6 lutego 2023 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. „Zaburzenia w zakresie motoryki małej u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – diagnoza i terapia”.

Szkolenie prowadziły mgr Beata Piotrowska i mgr Justyna Trocewicz.

Uczestnikom został przybliżony temat z zakresu rozwoju motoryki małej u dziecka, stabilizacji centralnej oraz obręczy barkowej. Słuchacze poznali zarówno teoretyczne jak i praktyczne podejście do terapii ręki oraz do sposobów wzmacniania mięśni posturalnych i mięśni obręczy barkowej.