Szkolenie „Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole”

Szkolenie „Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole”

W dniu 20.10.2018 odbyło się szkolenie dla pracowników pedagogicznych Poradni na temat: „Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole”. Szkolenie przeprowadziła prof. dr hab. Jolanta Panasiuk – specjalista z zakresu afazjologii, diagnozy i terapii dzieci i dorosłych chorych neurologicznie. Profesor przedstawiła zagadnienia dotyczące specyficznych zaburzeń mowy u dzieci w przypadku alalii prolongaty, alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazji dziecięcej, omówiła rozpoznawanie afazji u dzieci i różnicowanie z innymi zaburzeniami, przebieg terapii i rokowania oraz problemy szkolne dzieci z afazją. Objawy zaburzeń językowych zostały przybliżone poprzez studia przypadków dzieci afatycznych.
W trakcie szkolenia prof. J. Panasiuk na bieżąco odpowiadała na pytania uczestników, objaśniała problemy terminologiczne oraz omawiała trudności dotyczące opiniowania i orzecznictwa dzieci z rozpoznaniem afazji.