Szkolenie „ Dziecko z afazją motoryczną w szkole”

W dniu 22.01.2020 w Poradni odbyło się szkolenie „ Dziecko z afazją motoryczną w szkole” zorganizowane na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Siedlcach dla pracujących w tejże placówce nauczycieli wspomagających i terapeutów. Na spotkaniu obecni byli także pracownicy pedagogiczni ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach. Szkolenie poprowadziła neurologopeda- p. Agnieszka Adamczyk.

Szkolenie miało na celu zobrazowanie, w jak trudnej sytuacji edukacyjnej, psychologicznej i społecznej znajdują się uczniowie z afazją, jak dużo wysiłku muszą włożyć w zdobywanie wiedzy, gdyż język jest jednym z podstawowych narzędzi myślenia i uczenia się. Podkreślono, iż w procesie edukacyjnym i terapeutycznym ważne jest rozpoznawanie mocnych stron ucznia, a nie skupianie się wyłącznie na jego zaburzeniach.

Neurologopeda Agnieszka Adamczyk przedstawiła kryteria diagnostyczne afazji/dysfazji, przyczyny oraz objawy specyficzne i niespecyficzne u dzieci w wieku szkolnym. Na przykładach wyjaśniła trudności językowe i komunikacyjne uczniów z afazją, omówiła główne założenia w pracy z takimi dziećmi, podała przykłady dostosowania form, technik i metod pracy z w/w uczniami na poszczególnych zajęciach lekcyjnych.