SZKOLENIA DLA PEDAGOGÓW – Rok szkolny 2019/2020

Mutyzm wybiórczy

10.10.2019 r.

godzina 16.00

A.Rosocha, A. Adamczyk

Trudności w uczeniu się matematyki

4.11.2019 r.

godzina 9.00

M. Majek

Depresja wśród dzieci i młodzieży

20.01.2020 r.

godzina 9.00

M. Kempka, K. Strus

Zaburzenia lękowe u dzieci

6.02.2020 r.

godzina 9.00

M. Krasuska

Profilaktyka uzależnień behawioralnych (uzależnienia od internetu, gier, hazardu)

6.04.2020 r.

godzina 9.00

M. Kempka, M. Szymańska – Gorzała

Dziecko z ADHD w szkole

21.04.2020 r.

godzina 14.00

M. Skwarczyńska – Badura

Treningi słuchowe jako nowa forma pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce

27.04.2020 r.

godzina 16.00

A. Adamczyk