Program „Za życiem”

Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem” dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (nieobjętych programem), przyjmowane będą w dniach od 10.12.2019 r. do 13.12.2019 r. w sekretariacie Poradni w godzinach 9:00 -16:00.

Do deklaracji należy załączyć dokumenty (lub ich kserokopię) określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.