Poradnia w liczbach

PORADNIA W LICZBACH”

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

DIAGNOZA LICZBA UCZNIÓW
Psychologiczna 624
Pedagogiczna 358
Integracji sensorycznej 113
Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow 84
Funkcji wzrokowych 4
Logopedyczna 337
Doradcy zawodowi 189
Ogółem 1709

TERAPIA LICZBA UCZNIÓW
Psychologiczna (w tym psychoterapia) 43
Pedagogiczna 34
Integracji sensorycznej 50
Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow 6
Logopedyczna 125
Neurotaktylna 8
Biofeedback 10
Psychoterapia indywidualna 5
Terapia rodzin 6
Ogółem 287

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

 

 

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Liczba posiedzeń

20

Liczba wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

26

Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania

131


ZAJĘCIA GRUPOWE

RODZAJ ZAJĘĆ

NAZWA

ILOŚĆ SPOTKAŃ

ILOŚĆ OSÓB

 

Warsztaty

Warsztaty ortograficzne

23

8

Szkoła dla rodziców I i II stopnia

21

38

 

 

Terapia

Terapia ręki

30

26

Terapia psychomotoryczna

66

21

Od sensorka do sensora”

21

4

Treningi

Trening pewności siebie

10

7

Ogółem

171

104


PORADY I KONSULTACJE

PORADY I KONSULTACJE

Liczba porad po badaniach

1637

Liczba konsultacji

573


WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

RODZAJ DZIAŁAŃ

LICZBA

 

Warsztaty dla uczniów (zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych)

99 klas

2362 uczniów

20 placówek

 

Szkolenia/prelekcje dla nauczycieli

(w tym szkolenia Rad Pedagogicznych)

10 spotkań

183 nauczycieli

9 placówek

 

Warsztaty dla rodziców

14 spotkań

28 rodziców

4 placówki

 

Prelekcje dla rodziców

14 spotkań

895 rodziców

13 placówek

 

Terapia prowadzona w placówkach oświatowych

59 uczniów

 

 

 

Konsultacje/porady

liczba indywidualnych spotkań z rodzicami 203

liczba indywidualnych spotkań z nauczycielami/pedagogami szkolnymi 377

liczba indywidualnych spotkań z uczniami 81

 

 

Badania przesiewowe

logopedyczne badania przesiewowe 711

porady udzielone po badaniach przesiewowych 389

porady udzielone bez badań 81

 

Udział w zespołach problemowych, obserwacje

 

63