Poradnia jest nieczynna w dniu 12 listopada 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2021 Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach z dnia 28.10.2021 r.

Poradnia dnia 12.11.2021 r. jest nieczynna.

Dzień ten został odpracowany przez pracowników Poradni 06.11.2021 r.