Nabór do Programu Za Życiem

Za Życiem” 2022-2026

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE! 

Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ramach Programu „Za życiem”, dzieci niepełnosprawnych (nieobjętych dotychczas Programem), przyjmowane będą w dniach:
od 10.01.2023 r. do 11.01.2023 r.

Deklarację przystąpienia do programu należy pobrać z zakładki „Za życiem” i wraz z załącznikami (kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub kserokopia zaświadczenia lekarskiego) i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach obsługi interesantów.

WOKRO (Poradnia) zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, czasu uczestnictwa dziecka w programie, ustaleniu ilości i rodzaju zajęć, doboru specjalistów pracujących z dzieckiem oraz miejsca realizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu oraz Regulaminem znajdującymi się w zakładce „Za życiem”.