Mutyzm wybiórczy

     W 2018 r. nasza placówka zdobyła tytuł: „Poradni z sercem”, angażując się w pracę na rzecz dzieci z mutyzmem wybiórczym. Pracownicy placówki systematycznie podnoszą wiedzę i umiejętności z zakresu zaburzeń lękowych uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, również na szczeblu międzynarodowym. Takim szkoleniem było: „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz zaburzenia współwystępujące”, które miało miejsce w Warszawie w dniach 14-16.10.2022. , prowadzone przez Maggie Johnson z Wielkiej Brytanii, osobę z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, współautorkę podręcznika: „Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy”. Uczestniczyło w nim dwóch neurologopedów z naszej Poradni: mgr Agnieszka Adamczyk i mgr Magdalena Sławińska.

     Prowadząca przekazała niezbędną wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwiającą podjęcie skutecznej pracy małymi krokami nad pokonaniem lęku przed mówieniem. Jednocześnie zapewniła wszystkich uczestników, że każdą fobię można pokonać. Poruszone zostały również tak ważne zagadnienia jak: współwystępowanie mutyzmu wybiórczego u dzieci ze spektrum autyzmu, współwystępowanie mutyzmu wybiorczego z innymi lękami i fobiami, a także z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

     Szkolenie zostało zorganizowane dzięki ogromnym staraniom Fundacji Mutyzm Wybiórczy – Reaktywacja dla bardzo szerokiego grona odbiorców. W szkoleniu uczestniczyli terapeuci, specjaliści, nauczyciele, a także rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym, było płaszczyzną do wymiany doświadczeń.

     Wiedza i doświadczenie wyniesione ze szkolenia niewątpliwie będzie wykorzystywana do najwyższej jakości diagnoz dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym w Poradni, do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i personelu placówek, w których uczą się dzieci i młodzież z mutyzmem a także wdrażania odpowiednich oddziaływań znoszących poziom lęku w środowisku rodzinnym.