Godziny pracy 23 listopada.

Dnia 23 listopada 2019 r.

(sobota)


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

będzie czynna od 8.00-14.00