Kontakt ze specjalistami Poradni drogą e-mailową:

KONSULTACJE: 
Specjaliści  Poradni – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi  od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14 na bieżąco udzielają konsultacji młodzieży i rodzicom.  Pytania należy kierować na następujące adresy:
konsultacje psychologiczne – psycholog@poradnia.siedlce.pl
konsultacje pedagogiczne  – pedagog@poradnia.siedlce.pl
konsultacje logopedyczne – logopeda@poradnia.siedlce.pl
konsultacje doradców zawodowych – doradcazaw@poradnia.siedlce.pl

LOGOPEDZI:
hanna.szkup@poradnia.siedlce.pl
agnieszka.adamczyk@poradnia.siedlce.pl
beata.rozanska@poradnia.siedlce.pl
renata.krasnodebska@poradnia.siedlce.pl
magdalena.slawinska@poradnia.siedlce.pl
malgorzata.golawska@poradnia.siedlce.pl
maria.kazimierczuk@poradnia.siedlce.pl

PEDAGODZY:
marta.majek@poradnia.siedlce.pl
beata.piotrowska@poradnia.siedlce.pl
sylwia.drewnowska@poradnia.siedlce.pl
monika.niedziolka@poradnia.siedlce.pl
millena.wnuk@poradnia.siedlce.pl
dorota.kolak@poradnia.siedlce.pl
luiza.kulesza@poradnia.siedlce.pl
anna.mrozowska@poradnia.siedlce.pl
ewa.niedzielska@poradnia.siedlce.pl
beata.tchorzewska@poradnia.siedlce.pl

PSYCHOLODZY:
katarzyna.adamska@poradnia.siedlce.pl
agnieszka.dmowska@poradnia.siedlce.pl
mariola.kempka@poradnia.siedlce.pl
magda.krasuska@poradnia.siedlce.pl
malgorzata.mazur@poradnia.siedlce.pl
malgorzata.mielecka@poradnia.siedlce.pl
urszula.nowicka@poradnia.siedlce.pl
adriana.rosocha@poradnia.siedlce.pl
barbara.sidoruk@poradnia.siedlce.pl
justyna.skoczylas@poradnia.siedlce.pl
magda.skwarczynska-badura@poradnia.siedlce.pl
kinga.strus@poradnia.siedlce.pl
malgorzata.szymanska-gorzala@poradnia.siedlce.pl
zofia.tokarska@poradnia.siedlce.pl

DORADCY ZAWODOWI:

maria.wyrzykowska@poradnia.siedlce.pl

jolanta.ochab@poradnia.siedlce.pl