2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. To odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego pojawienie się mają czynniki genetyczne i środowiskowe. Autyzm wpływa całościowo na funkcjonowanie danej osoby. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymieniane cechy mogą się pojawiać w różnym nasileniu. W „spektrum autyzmu” znajdują się zarówno osoby niemówiące werbalnie, z niepełnosprawnością intelektualną,
z problemami w samodzielnej egzystencji, ale równocześnie osoby
w pełni samodzielne, realizujące się zawodowo, zakładające rodziny. Wcześnie podjęta terapia daje ogromne szanse na radzenie sobie
z trudnościami w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Autyzm po prostu jest, z niego się nie wyrasta, jest on ściśle przypisany do osoby, którą dotyka. Nie jest chorobą, jest stanem – odmiennym sposobem myślenia i doświadczania świata. Jest cechą charakterystyczną definiującą osobę.

Dnia 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a kwiecień jest miesiącem poświęconym temu zaburzeniu.

Nie trzeba się go bać, trzeba poznać, by zrozumieć.

W kontakcie z osobą z autyzmem:

  • nie zrażaj się brakiem intonacji i modulacji głosu;
  • nie przytulaj i nie podawaj ręki na siłę;
  • nie dąż do kontaktu wzrokowego, skup się na przekazywanej treści;
  • buduj proste komunikaty bez metafor i rozbudowanych porównań;
  • mów stonowanym głosem;
  • pamiętaj, że nadmierne bodźce wzrokowe, słuchowe (np. hałas za oknem) mocniej niż Ciebie rozpraszają twojego rozmówcę;
  • zadawaj konkretne pytania;
  • nie dziw się bezpośredniości odpowiedzi, osoby z autyzmem mówią wprost i nie oznacza to, że są niekulturalne lub niegrzeczne;
  • zachowuj dystans fizyczny.