Zapisy zakwalifikowanych dzieci do programu „Za życiem”

5 września 2018

Zapisy zakwalifikowanych dzieci do programu „Za życiem” odbędą się 10 i 11.09.2018r poprzez osobiste stawiennictwo rodziców/opiekunów w sekretariacie Poradni.