DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców

do korzystania w Poradni

z następujących form pomocy i wsparcia:

 

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli,interwencje kryzysowe,
  • mediacje i warsztaty dla nauczycieli,
  • prelekcje oraz warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • szkolenia rad pedagogicznych,
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów zajmującym się pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkołach i przedszkolach, w tym w pracy zespołów problemowych organizowanych w szkołach, w opracowywaniu IPET-ów,
  • pomoc bezstronnych mediatorów przy prowadzeniu rozmów mających na celu rozwiązywanie konfliktów zaistniałych na różnych płaszczyznach, np. nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń,
  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl spotkań warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
  • cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych prowadzone przez pracowników Poradni – poniżej harmonogram spotkań.

 

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2017/2018:

 

Termin

Temat i osoba prowadząca

Program

9 października 2017 godz. 9.00 ,,Szkolne gry uczniów”

psycholog

Małgorzata Mazur Król, psycholog

Adriana Rosocha

– Jakie gry prowadzą uczniowie

– Sposoby radzenia sobie z grami uczniów

– W co grają nauczyciele

13 listopada 2017

godz. 9.00

,,Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”

pedagog

Beata Piotrowska

– Zjawisko przemocy rówieśniczej- kluczowe zagadnienia

– Wprowadzenie do ,,Metody Wspólnej Sprawy” wg Kena Rigbiego

– Interwencje indywidualne wobec sprawcy i ofiary przemocy rówieśniczej

– Spotkania grupowe – wypracowanie rozwiązania problemu

12 lutego 2018 godz.9.00 ,,Wstępna diagnoza pedagogiczna trudności szkolnych”

pedagog

Marta Majek

– Przyczyny trudności szkolnych

– Diagnoza pedagogiczna w szkole – omówienie metod badania

– Model postępowania diagnostyczno- terapeutycznego

12 marca 2018

godz.9.00

,,Świat dziecięcych uczuć- teoria i praktyka”

logopeda, pedagog Małgorzata Goławska

– Uczucia i emocje – czym są i jak wpływają na nasze funkcjonowanie

– Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie stanów emocjonalnych

– Jak radzić sobie z emocjami – warsztat praktyczny

9 kwietnia 2018

godz.9.00

,,Budowanie relacji z uczniem”

psycholog

Małgorzata Mielecka

Tu zapraszamy także psychologów szkolnych i pedagogów wspomagających

– Rozwój więzi i jego wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole

– Style komunikowania się i ich skutki w relacji z uczniem

– Pozytywna dyscyplina jako sposób budowania relacji

– Dyskusja

14 maja 2018

godz.9.00

,,Odczuwanie i obniżanie poziomu stresu”

pedagog

Sylwia Drewnowska

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Decyduje kolejność zgłoszeń (zapisy w sekretariacie Poradni, tel. 25 794 33 04, max.14 osób), obowiązuje luźny, wygodny strój.

– Gdzie i jak odczuwamy stres

– Praca z ciałem

– Praca z umysłem

Spotkania odbywają się na terenie Poradni
ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro
Zapraszamy!