DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców

do korzystania w Poradni

z następujących form pomocy i wsparcia:

 

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli,interwencje kryzysowe,
  • mediacje i warsztaty dla nauczycieli,
  • prelekcje oraz warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • szkolenia rad pedagogicznych,
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów zajmującym się pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkołach i przedszkolach, w tym w pracy zespołów problemowych organizowanych w szkołach, w opracowywaniu IPET-ów,
  • pomoc bezstronnych mediatorów przy prowadzeniu rozmów mających na celu rozwiązywanie konfliktów zaistniałych na różnych płaszczyznach, np. nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń,
  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl spotkań warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
  • szkolenia dla pedagogów prowadzone przez pracowników Poradni – poniżej harmonogram spotkań.

 

Harmonogram spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych
oraz dla zainteresowanych nauczycieli
w roku szkolnym 2018/2019:

 

Termin

Temat

Osoba prowadząca

25 września 2018 r.
godzina 15.00
,,Mutyzm wybiórczy” Agnieszka Adamczyk logopeda
Adriana Rosocha psycholog
23 października 2018 r.
godzina 9.00
,,Jak wspierać uczniów zagrożonych przemocą ze strony rówieśników?” Barbara Sidoruk psycholog
5 listopada 2018 r.
godzina 9.00
,,Depresja wśród dzieci i młodzieży” Magdalena Krasuska psycholog
17 grudnia 2018 r.
godzina 9.00
,,Syndrom dziecka krzywdzonego.
Jak reagować? Na co zwracać uwagę?”
Mariola Kempka psycholog
Urszula Nowicka psycholog
18 lutego 2019 r.
godzina 9.00
,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Elementy warsztatów
Beata Tchórzewska pedagog
Kinga Strus psycholog
11 kwietnia 2019 r.
godzina 15.00
,,Emisja i higiena głosu nauczyciela”
Zajęcia warsztatowe
Hanna Szkup logopeda

Spotkania odbywają się na terenie Poradni
ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro
Zapraszamy!