HISTORIA

HISTORIA

WSPIERAMY WAS

już od 55 lat

Korzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach sięgają lat 1963-1967, kiedy to funkcjonowała Poradnia Społeczno-Wychowawcza w Siedlcach, założona przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pierwszym jej kierownikiem został Grzegorz Pawlak. Następnie, w roku 1968, powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Siedlcach, kontynuująca działalność Poradni TPD. Jej dyrektorami byli kolejno Grzegorz Pawlak i Zenon Podziemski. W 1975 r. utworzono Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Siedlcach. Jej dyrektorami byli Zenon Podziemski, a następnie Alina Dolińska. Natomiast w 1991 r. powstała Rejonowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Siedlcach z dyrektorem Barbarą Mitkowską.