Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach
ul. O. Langego 6, 08 - 110 Siedlce.
tel. (25) 794 33 04, fax (25) 794 33 09.
Druki

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach DLA RODZICA - pobierz

Informacja Lekarska dla Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach wydającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- pobierz

Zaświadczenie Lekarza Medycyny Pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu -
pobierz

Informacja Lekarska dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach opiniującego o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka -
pobierz

Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia który uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły - pobierz

Zaświadczenie laskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia, w celu wydania opinii o potrzebie ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach - pobierz
Copyright C 2010 PP-P Siedlce
Template design by Andreas Viklund