Deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem”

29 listopada 2018
Informujemy, iż deklaracje uczestnictwa w programie „Za życiem” dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (nieobjętych programem), przyjmowane będą w dniach od 03.12.2018r. do 07.12.2018r  w sekretariacie Poradni w godzinach 9 -16.
Do deklaracji należy załączyć dokumenty (lub ich kserokopię) określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
CZYTAJ WIĘCEJ ...

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

29 listopada 2018
Informujemy, iż zaplanowane na 10.12.2018r. szkolenie dla pedagogów szkolnych i nauczycieli nt. „Syndrom dziecka krzywdzonego. Jak reagować? Na co zwracać uwagę?”, odbędzie się 17.12.2018r o godz.9.00.
CZYTAJ WIĘCEJ ...