Warunki korzystania z terapii w Poradni……

5 września 2018

WARUNKI KORZYSTANIA Z TERAPII W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIEDLCACH

1. Na terapię pedagogiczną/ psychologiczną/ logopedyczną/ integracji sensorycznej) przyjmowane są dzieci po wcześniejszej diagnozie. Jeśli diagnoza została przeprowadzona poza tutejszą poradnią rodzice/opiekunowie prawni są zobligowani do przedłożenia opinii na pierwszych zajęciach.

CZYTAJ WIĘCEJ ...